صورت مالی چیست و معرفی اجزا آن

0
186

طبق قوانین بورس ، تمام شرکت های بورسی موظف به ارائه اطلاعات مالی خود در چارچوب استاندارد بورس هستند یعنی برای ارائه اطلاعات ،شرکت ها بایستی طبق فرمت استاندارد و موردنظر بورس عمل کنند و نه با چارچوب دلخواه خود. در بورس همچنین اطلاعات مالی (صورت مالی) شرکت ها باید در زمان خاص و بدون تاخیر از طرف شرکت ها به بورس ارسال شود.

صورت های مالی چیست؟

صورت های مالی گزارش های استانداردی از وضعیت مالی شرکت از ابتدای تامین منابع مالی تا انتهای ایجاد سود یا زیان می باشند. همه ی شرکت های بورسی موظف به ارائه گزارش کامل و دقیق تمام رخدادهای مالی خود در زمان تعیین شده می باشند. صورت های مالی گزارش هایی هستند که برای یک دوره زمانی خاص نتیجه فعالیت های یک شرکت را نشان می دهند که این گزارش ها باید براساس اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه تهیه شود. به همین دلیل تهیه این صورت های مالی را به دست افراد حرفه ای و مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری سپرد تا بتوان به آنها اتکا کرد. به زبان ساده تر صورت های مالی کاری را که شرکت انجام داده است را نشان می دهد و اینکه پول از کجا آمده است و در کجا خرج شده است.

چگونه به صورت های مالی دسترسی پیدا کنیم؟

صورت‌های مالی خلاصه‌ای از عملیات تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت است. این گزارش‌ها، حاوی موارد مهم و اطلاعات پرکاربرد برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان است.صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی می‌باشد. با تجزیه‌وتحلیل این موارد میتوان از وضع مالی گذشته، حال و آینده شرکت‌های مورد نظر آگاه شود. برای دسترسی و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌توان به سایت codal.ir مراجعه کرد.

ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ یکی از انواع صورت های مالی می باشد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ موقعیت مالی موسسه که شامل اﻃﻼﻋﺎتی درباره ﮔﺰارش داراﯾﯽ ها، ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم است را ﻓﺮاﻫﻢ می‌کند.

ترازنامه جزو صورت های مالی اساسی می باشد و نمایان کننده، انعطاف پذیری سازمان، ساختار مالی و میزان نقدینگی سازمان است. بطور کلی ترازنامه یک گزارش کامل از وضعیت مالی شرکت می باشد و به بررسی جزئیات سود و زیان و درآمدها نمیپردازد.

معادله اساسی حسابداری یا معادله ترازنامه بصورت زیر می باشد:

دارایی سازمان = بدهی + سرمایه (حقوق صاحبان سهام)

اقلام مهم ترازنامه

دارایی‌ها: منابعی که درنتیجه مبادلات گذشته به کنترل شرکت درآمده‌اند و انتظار می‌رود که در آینده منافع اقتصادی ایجاد کنند.

بدهی‌ها: تعهداتی هستند که درگذشته ایجاد شده‌اند و انتظار می‌رود که در آینده باعث خروج وجه نقد یا کاهش منابع اقتصادی شرکت گردند.

حقوق صاحبان سهام: تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها هست. تحلیل‌گران گاهی از حقوق صاحبان سهام به‌عنوان خالص دارایی‌ها یاد می‌کنند. نام دیگر حقوق صاحبان سهام، حقوق مالکانه هست.

صورت سود و زیان

به‌ صورت سود و زیان، صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات هم گفته می‌شود. به طور کلی صورت سود و زیان به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی، خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه‌های واحد تجاری برای یک دوره زمانی (۱ ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و یک‌ساله) می باشد.

در واقع صورت حساب سود و زیان، سود یا زیان دهی شرکت را نشان میدهد که این سود یا زیان در نتیجه عملیات و تصمیمات مالی شرکت به وجود آمده است و بیانگر عملکرد شرکت در یک زمان مشخص می باشد

محاسبه سود و زیان از دو روش انجام میشود:

  • یک مرحله ای
  • دو مرحله ای

روش یک مرحله‌ای:

در این روش همه درآمدها لیست و محاسبه سپس همه هزینه ها لیست و محاسبه می شود. بعد از انجام این مراحل اختلاف این دو مقدار را به دست می آوریم اگر این مقدار مثبت بود، یعنی میزان سود شرکت در یک دوره خاص و اگر منفی بود به معنای میزان ضرر شرکت در دوره خاص می باشد.

روش دو مرحله‌ای:

در روش دو مرحله ای در ابتدا درآمدها و هزینه های عملیاتی محاسبه میشود و بعد از آن درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی محاسبه خواهد شد. در نهایت از اختلاف و تفاضل بین این دو مرحله میزان سود یا زیان پیش از کسر مالیات به دست خواهد آمد.

صورت سود و زیان خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه‌های واحد تجاری برای یک دوره زمانی مشخص می باشد که در ادامه به بررسی آنها و انواع آن خواهیم پرداخت.

درآمدها

درامدها باعث افزایش سرمایه می شود و ماهیت حساب درامد همیشه بستانکار می باشد و یا ثبت بستانکار افزایش خواهد یافت.

درآمدها در صورت سود و زیان به دو صورت درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی می باشد که؛

درآمدهای عملیاتی: درآمدهایی می باشند که در نتیجه فعالیت های شرکت در راستای اساسنامه به دست خواهد آمد. استمرار رشد این گروه از درآمدها میتواند نقطه قوت یا ضعف شرکت باشد.

درآمدهای غیر عملیاتی: درآمدی است که در نتیجه فعالیت شرکت بدست نخواهد آمد. بطور مثال زمینی که برای شرکت خریداری و بعد از اینکه به فروش می رسد، درآمد حاصل از آن درآمد غیر عملیاتی میشود.

هزینه ها

به طور کلی هزینه‌ها باعث کاهش سرمایه می باشند. انواع هزینه‌ها به شرح زیر است:

بهای تمام شده کالا: بهای تمام شده کالا هزینه‌ ای میباشد که شرکت برای تولید محصولات خود مصرف خواهد کرد و به آن هزینه عملیاتی گفته می‌شود. این هزینه‌ها به‌صورت مستقیم تبدیل به تولید شده و یا زمینه‌های لازم برای تولید را فراهم مینماید.

سایر هزینه‌های عملیاتی: سایر هزینه های عملیاتی شامل، هزینه های بازاریابی، فروش، هزینه‌ها اداری و مالی شرکت هستند و این هزینه ها ارتباط مستقیم با تولید شرکت ندارند اما امکان حذف آنها از سازمان هم نیست چون از الزامات برای بقای سازمان می باشند.

هزینه‌های غیر عملیاتی: به کلیه هزینه‌هایی که در چارچوب هزینه بهای تمام شده کالا و هزینه‌های اداری و مالی و توزیع و فروش قرار نگیرد هزینه‌های غیرعملیاتی می‌گویند. این دسته از هزینه‌ها دائمی نیستند و با نوع عملکرد شرکت مرتبط نیستند.

هزینه‌های مالی: هزینه‌های مالی شامل هزینه‌های دریافت وام و تامین مالی شرکت می باشد که بر عهده آن است. این هزینه‌ها اهمیت خاصی دارند چون طبقه‌بندی مستقلی نسبت به سایر هزینه‌ها دارند. بخش بزرگی از این هزینه‌ها شامل هزینه بهره و سایر هزینه‌های مرتبط با تحصیل وام میباشد.

صورت گردش وجوه نقد

صورت گردش جریان وجوه نقد یکی از انواع صورت های مالی اساسی می باشد و بیان کننده یک خلاصه از جریانات نقدی در یک مدت زمان مشخص میباشد که در نتیجه عملیات، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تامین مالی میباشد یعنی یک منعکس کننده کامل از فعالیت های تبادل پولی بین شرکت با سازمان های دیگر است.

در واقع صورت گردش وجه نقد بیان کننده این است که چه میزان وجه نقد بابت فعالیت‌های شرکت در سیکل مالی آن، وارد یا خارج شده است. با تحلیل صورت گردش وجوه نقد، شرکت می‌تواند برای ادامه و ماندگاری در آن فعالیت یا افزایش سرمایه‌گذاری تصمیمات لازم را بگیرد.

فعالیت های اقتصادی که باعث به دست آوردن وجوه نقد خواهند شد، شامل فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی می باشد. در فعالیت های عملیاتی که منبع اصلی کسب درآمد شرکت می باشد، درآمد های نقدی از طریق فعالیت اصلی شرکت به دست خواهد آمد.

با بررسی صورت جریان وجوه نقد نتایج زیر به دست می آید:

  • توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود
  • داخلی یا خارجی بودن منابع تامین مالی عملیات تجاری شرکت
  • توانایی شرکت در پرداخت سود به سهامداران
  • انعطاف پذیری شرکت در زمینه تامین مالی عملیات تجاری یا تولیدی خود

صورت سود و زیان جامع

برخی از درآمد‌ها و هزینه‌ها وجود دارند که مستقیما به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شوند و در صورت سود و زیان آورده نمی‌شوند. اما از آنجایی که افراد برای اتخاذ تصمیمات خود، احتیاج به آگاهی یافتن از تمامی هزینه‌ها و درآمدهای طی دوره دارند، صورت سود و زیان جامع طراحی شده است.

در این صورت مالی علاوه بر سود یا زیان خالص دوره، مواردی چون تعدیلات سنواتی و درآمدها و هزینه‌هایی که در صورت سود و زیان آورده نشده است، نیز آورده شود.

یادداشت‌های توضیحی

یادداشت‌های توضیحی به‌عنوان یکی از بخش‌های غیرقابل تفکیک صورت های مالی اطلاعات ارزنده‌ای در مورد صورت های مالی به مخاطب ارائه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های صورت های مالی، خلاصه بود آن‌هاست، بدین معنا که مخاطب می‌تواند با یک نگاه اجمالی به مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز در مورد شرکت دست یابد.

از سوی دیگر ممکن است مخاطب به اطلاعات کلی علاقه نشان ندهد و بخواهد که در یک مورد اطلاعات ریز و با جزییات کافی را کسب نماید. در این مواقع یادداشت‌های توضیحی به کمک مخاطب آمده که در یک مورد اطلاعات را در اختیار وی قرار می‌دهد. برای مثال ممکن است در ترازنامه ذکر شود که شرکت ۱ میلیارد تومان وجه نقد دارد ولی به این موضوع اشاره نشود که چه میزان از این مبلغ در حساب‌های بانکی و در کدام بانک‌ها قرار دارد. یادداشت‌های توضیحی این جزییات را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

اطلاعات زیر باید در یادداشت‌های توضیحی واحد تجاری افشا شود:

  • تصریح اینکه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است.
  • رویه‌های حسابداری اعمال شده در خصوص معاملات و رویدادهای بااهمیت
  • مواردی که افشای آن‌ها طبق استانداردهای حسابداری الزامی شده و در بخش دیگری از صورت های مالی ارائه نشده است.
  • موارد دیگری که در صورت های مالی اساسی ارائه نشده است، لیکن افشای آن‌ها برای ارائه مطلوب ضرورت دارد.

یادداشت‌های توضیحی شامل اطلاعات تشریحی و جزئیات بیشتر از اقلام منعکس شده در صورت های مالی اساسی است. ضمن اینکه اطلاعات دیگری از قبیل بدهی‎‌های احتمالی و تعهدات را ارائه می‌کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید